Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 218 människor (2019). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Orust Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 218

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

281 261

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,59

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

257

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Conscriptor AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ORUST KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

52 348

45 530

kr per invånare, 2018

Tionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 250

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 019

54 233

kr per invånare, 2018