Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 110 människor (2018). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Orust Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 110

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

278 588

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,84

32,19

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

257

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CONSCRIPTOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ORUST KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

52 348

45 530

kr per invånare, 2018

Tionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 250

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 019

54 233

kr per invånare, 2018