Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 877 invånare.

Andelen företagare i Orsa kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 83:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 254 281 kronor. Kommunalskatten i Orsa kommun är 34,05 procent 2021.

Orsa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 877

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

254 281

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,05

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Siljan Buss AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Orsa kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 496

Kommunens skatteintäkter

42 710

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 584

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 793

56 219

kr per invånare, 2020

Orsa har landarealen 1 731 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.