Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 892 människor (2018). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Orsa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 892

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

248 997

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

80

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Siljan Buss AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ORSA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

41 550

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 672

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 583

54 233

kr per invånare, 2018