Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 911 människor (2019). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Orsa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 911

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

248 997

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,7

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,3

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

80

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Siljan Buss AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ORSA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

42 659

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 871

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 330

55 841

kr per invånare, 2019