Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 934 invånare.

Andelen företagare i Orsa kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 55:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 269 930 kronor, vilket var den 28:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Orsa kommun är 33,95 procent 2023.

Orsa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 934

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

269 930

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

55

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Siljan Schakt Entreprenad Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Orsa kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 625

Kommunens skatteintäkter

45 101

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 524

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 958

58 058

kr per invånare, 2021

Orsa har landarealen 1 731 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.