Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 823 invånare.

Andelen företagare i Örnsköldsviks kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 297 718 kronor. Kommunalskatten i Örnsköldsviks kommun är 34,00 procent 2023.

Örnsköldsvik Timrå Utveckling

Invånare i kommunen

55 823

17 923

Antal, 2021

Medelålder

43,9

43,7

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

−0,8

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

297 718

297 062

Kronor, 2020

Skattesats

34,00

34,48

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,1

16,4

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,8

81,9

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

5,2

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

10,4

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,8

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

5,0

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,9

15,1

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

285

30

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BAE Systems Hägglunds Aktiebolag

SCA Massa AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Örnsköldsviks kommun

Timrå kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 7 375

Antal årsarbetande: 1 925

Kommunens skatteintäkter

51 829

53 061

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 595

14 554

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 296

66 493

kr per invånare, 2021

Örnsköldsvik har landarealen 6 377 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.