Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 807 invånare.

Andelen företagare i Örnsköldsviks kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 290 499 kronor. Kommunalskatten i Örnsköldsviks kommun är 34,00 procent 2022.

Örnsköldsvik Timrå Utveckling

Invånare i kommunen

55 807

17 963

Antal, 2020

Medelålder

43,9

43,5

År, 2020

Befolkningsökning

−0,6

−0,4

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

290 499

291 349

Kronor, 2019

Skattesats

34,00

34,53

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,4

15,7

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,7

81,1

Procent, 2020

Andel företagare

5,7

5,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,2

8,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

8,2

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

5,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,7

14,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

285

38

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Metsä Board Sverige AB

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Örnsköldsviks kommun

Timrå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 866

Antal årsarbetande: 1 406

Kommunens skatteintäkter

49 374

50 877

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 452

13 537

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 116

63 421

kr per invånare, 2020

Örnsköldsvik har landarealen 6 377 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.