Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 557 invånare.

Andelen företagare i Örnsköldsviks kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 307 440 kronor. Kommunalskatten i Örnsköldsviks kommun är 34,00 procent 2023.

Örnsköldsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

55 557

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

307 440

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,00

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

277

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BAE Systems Hägglunds Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Örnsköldsviks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 375

Kommunens skatteintäkter

54 301

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 052

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 392

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Örnsköldsvik har landarealen 6 377 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.