Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 56 139 människor (2017). Landarealen är 6 421 kvadratkilometer.

Örnsköldsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 139

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

275 253

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,73

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

METSÄ BOARD SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 125

Kommunens skatteintäkter

48 024

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 681

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 305

52 057

kr per invånare, 2017