Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 56 089 människor (2018). Landarealen är 6 421 kvadratkilometer.

Örnsköldsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 089

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

275 253

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,73

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

METSÄ BOARD SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 125

Kommunens skatteintäkter

49 008

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 510

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 377

54 233

kr per invånare, 2018