Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 807 invånare.

Andelen företagare i Örnsköldsviks kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 290 499 kronor. Kommunalskatten i Örnsköldsviks kommun är 34,00 procent 2021.

Örnsköldsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

55 807

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

290 499

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,00

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

285

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Metsä Board Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Örnsköldsviks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 866

Kommunens skatteintäkter

49 374

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 452

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 116

56 219

kr per invånare, 2020

Örnsköldsvik har landarealen 6 377 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.