Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 56 089 människor (2018). Landarealen är 6 421 kvadratkilometer.

Örnsköldsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 089

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

283 631

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,73

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

250

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Metsä Board Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 025

Kommunens skatteintäkter

49 008

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 510

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 377

54 233

kr per invånare, 2018