Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 823 invånare.

Andelen företagare i Örnsköldsviks kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 297 718 kronor. Kommunalskatten i Örnsköldsviks kommun är 34,00 procent 2022.

Örnsköldsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

55 823

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

297 718

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,00

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

285

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Metsä Board Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Örnsköldsviks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 866

Kommunens skatteintäkter

51 829

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 595

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 296

58 058

kr per invånare, 2021

Örnsköldsvik har landarealen 6 377 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.