Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 55 998 människor (2019). Landarealen är 6 421 kvadratkilometer.

Örnsköldsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

55 998

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

283 631

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,73

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

250

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Metsä Board Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 025

Kommunens skatteintäkter

49 718

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 002

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 235

55 798

kr per invånare, 2019