Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 823 invånare.

Andelen företagare i Örnsköldsviks kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 307 440 kronor. Kommunalskatten i Örnsköldsviks kommun är 34,00 procent 2023.

Örnsköldsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

55 823

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

307 440

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,00

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

285

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BAE Systems Hägglunds Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Örnsköldsviks kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 7 375

Kommunens skatteintäkter

51 829

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 595

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 296

58 058

kr per invånare, 2021

Örnsköldsvik har landarealen 6 377 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.