Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 433 invånare.

Andelen företagare i Örkelljunga kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 290 615 kronor. Kommunalskatten i Örkelljunga kommun är 30,24 procent 2024.

Örkelljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 433

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

290 615

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

30,24

32,37

Procent, 2024

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

14,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

205

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Continental Bakeries North Europe AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Örkelljunga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 746

Kommunens skatteintäkter

39 595

46 733

kr per invånare, 2022

Lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 893

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 276

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Örkelljunga har landarealen 319 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.