Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 451 invånare.

Andelen företagare i Örkelljunga kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 250 774 kronor, vilket var den 28:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Örkelljunga kommun är 30,24 procent 2021.

Örkelljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 451

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

250 774

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

30,24

32,27

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

14,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

210

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Continental Bakeries North Europe AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Örkelljunga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 729

Kommunens skatteintäkter

34 618

46 731

kr per invånare, 2020

Lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 728

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 700

56 219

kr per invånare, 2020

Örkelljunga har landarealen 319 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdena hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader och kommunens skatteintäkter.