Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 499 invånare.

Andelen företagare i Örkelljunga kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 263 662 kronor. Kommunalskatten i Örkelljunga kommun är 30,24 procent 2022.

Örkelljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 499

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

263 662

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

30,24

32,24

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

14,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

210

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Continental Bakeries North Europe AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Örkelljunga kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 075

Kommunens skatteintäkter

36 829

46 732

kr per invånare, 2021

Lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 533

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 671

58 058

kr per invånare, 2021

Örkelljunga har landarealen 319 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.