Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 10 174 människor (2018). Landarealen är 321 kvadratkilometer.

Örkelljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 174

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

242 368

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

30,24

32,19

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

13,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,7

4,7

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

69

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KB COMPONENTS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

34 508

45 530

kr per invånare, 2018

Lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 775

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 852

54 233

kr per invånare, 2018