Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 10 280 människor (2019). Landarealen är 321 kvadratkilometer.

Örkelljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 280

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

244 957

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

30,24

32,28

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

13,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

69

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Continental Bakeries North Europe AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

35 296

46 730

kr per invånare, 2019

Femte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 539

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 461

55 798

kr per invånare, 2019