Örebro

Örebro kommun ligger i Örebros län och har en befolkning på 150 291 människor (2017). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Örebro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

150 291

34 897

Antal, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

39,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

273 328

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,90

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

104

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EPIROC ROCK DRILLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖREBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 12 275

Kommunens skatteintäkter

42 912

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 475

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 282

52 057

kr per invånare, 2017