Örebro

Örebro kommun ligger i Örebros län och har en befolkning på 155 696 människor (2019). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Örebro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

155 696

35 612

Antal, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

39,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

6,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

280 925

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,90

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

29,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

168

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Epiroc Rock Drills Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖREBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 325

Kommunens skatteintäkter

44 541

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 458

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 613

55 798

kr per invånare, 2019