Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 381 invånare.

Kommunen har den sjuttonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 287 618 kronor. Kommunalskatten i Örebro kommun är 32,90 procent 2021.

Örebro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

156 381

35 791

Antal, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

39,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

287 618

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,90

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

30,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

155

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Humana Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 525

Anställda i kommunen

Örebro kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 11 224

Kommunens skatteintäkter

44 902

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 018

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 494

56 219

kr per invånare, 2020

Örebro har landarealen 1 373 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 70:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.