Örebro

Örebro kommun ligger i Örebros län och har en befolkning på 153 367 människor (2018). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Örebro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

153 367

35 277

Antal, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

39,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

273 328

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,90

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

29,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

104

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EPIROC ROCK DRILLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖREBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 12 275

Kommunens skatteintäkter

43 396

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 036

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 601

54 233

kr per invånare, 2018