Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 158 057 invånare.

Kommunen har den femtonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 303 180 kronor. Kommunalskatten i Örebro kommun är 32,90 procent 2023.

Örebro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

158 057

36 281

Antal, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

40,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

303 180

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,90

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

31,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

162

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Humana Assistans AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 525

Anställda i kommunen

Örebro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 13 575

Kommunens skatteintäkter

50 434

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 819

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 422

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Örebro har landarealen 1 373 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 70:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.