Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare.

Kommunen har den sjuttonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 016 kronor. Kommunalskatten i Örebro kommun är 32,90 procent 2023.

Örebro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

156 987

36 043

Antal, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

40,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 016

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,90

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

191

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Humana Assistans AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 525

Anställda i kommunen

Örebro kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 13 575

Kommunens skatteintäkter

47 670

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 906

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 420

58 058

kr per invånare, 2021

Örebro har landarealen 1 373 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 70:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.