Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 159 348 invånare.

Kommunen har den femtonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 317 038 kronor. Kommunalskatten i Örebro kommun är 33,65 procent 2024.

Örebro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

159 348

36 385

Antal, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

40,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

317 038

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,65

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

31,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

162

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Humana Assistans AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 525

Anställda i kommunen

Örebro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 11 736

Kommunens skatteintäkter

50 434

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 819

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 422

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Örebro har landarealen 1 373 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 70:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.