Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 159 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 281 544 kronor. Kommunalskatten i Olofströms kommun är 33,75 procent 2023.

Olofström Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 159

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

281 544

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,75

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

77,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

6,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

187

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Olofströms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

49 338

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 440

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 149

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Olofström har landarealen 390 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 86:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.