Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 263 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 274 996 kronor. Kommunalskatten i Olofströms kommun är 33,75 procent 2022.

Olofström Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 263

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

274 996

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,75

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

223

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Olofströms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 178

Kommunens skatteintäkter

47 131

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 515

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 064

58 058

kr per invånare, 2021

Olofström har landarealen 390 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 86:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.