Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 13 516 människor (2018). Landarealen är 392 kvadratkilometer.

Olofström Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 516

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 709

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,75

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

184

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

OLOFSTRÖMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

44 397

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 368

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 278

54 233

kr per invånare, 2018