Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 13 426 människor (2019). Landarealen är 392 kvadratkilometer.

Olofström Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 426

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

264 543

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,75

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

184

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

OLOFSTRÖMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

45 993

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 494

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 445

55 798

kr per invånare, 2019