Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 061 invånare.

Kommunen har den trettonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 296 647 kronor. Kommunalskatten i Olofströms kommun är 33,75 procent 2024.

Olofström Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 061

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

296 647

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,75

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

187

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Olofströms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 248

Kommunens skatteintäkter

49 338

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 440

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 476

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Olofström har landarealen 390 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 86:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.