Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 311 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 267 089 kronor. Kommunalskatten i Olofströms kommun är 33,75 procent 2021.

Olofström Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 311

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

267 089

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,75

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

5,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

202

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Olofströms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 178

Kommunens skatteintäkter

45 926

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 472

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 972

56 219

kr per invånare, 2020

Olofström har landarealen 390 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 86:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.