Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 338 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 259 568 kronor. Kommunalskatten i Ödeshögs kommun är 34,15 procent 2021.

Ödeshög Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 338

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

259 568

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,15

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

118

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ombergs Golf AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ödeshögs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 331

Kommunens skatteintäkter

43 240

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 555

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 513

56 219

kr per invånare, 2020

Ödeshög har landarealen 434 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 105:e minsta i landet.

För måttet skattesats är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.