Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 337 människor (2019). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Ödeshög Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 337

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

251 556

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,15

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

78

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ÖDESHÖGS MEKANISKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖDESHÖGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

41 593

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 789

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 340

55 798

kr per invånare, 2019