Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 343 människor (2017). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Ödeshög Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 343

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

240 180

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,30

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ÖDESHÖGS MEKANISKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖDESHÖGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

39 184

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 096

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 461

52 057

kr per invånare, 2017