Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 323 människor (2018). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Ödeshög Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 323

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

240 180

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,30

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ÖDESHÖGS MEKANISKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖDESHÖGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

40 369

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 912

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 366

54 234

kr per invånare, 2018