Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 317 invånare.

Ödeshögs kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den trettonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 72:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 279 972 kronor. Kommunalskatten i Ödeshögs kommun är 34,15 procent 2023.

Ödeshög Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 317

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

279 972

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,15

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

72

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Ombergs Golf AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ödeshögs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 475

Kommunens skatteintäkter

45 829

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 283

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 211

58 058

kr per invånare, 2021

Ödeshög har landarealen 434 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 105:e minsta i landet.

För måtten skattesats och förvärvsfrekvens är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.