Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 323 människor (2018). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Ödeshög Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 323

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

249 186

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,30

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

78

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ÖDESHÖGS MEKANISKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖDESHÖGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

40 369

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 912

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 366

54 233

kr per invånare, 2018