Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 309 invånare.

Ödeshögs kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den trettonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 72:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 269 036 kronor. Kommunalskatten i Ödeshögs kommun är 34,15 procent 2022.

Ödeshög Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 309

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

269 036

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,15

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

72

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Ombergs Golf AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ödeshögs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 331

Kommunens skatteintäkter

45 829

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 283

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 211

58 058

kr per invånare, 2021

Ödeshög har landarealen 434 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 105:e minsta i landet.

För måttet skattesats är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.