Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 317 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 279 972 kronor. Kommunalskatten i Ödeshögs kommun är 34,15 procent 2023.

Ödeshög Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 317

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

279 972

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,15

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ombergs Golf AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ödeshögs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

48 620

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 686

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 044

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Ödeshög har landarealen 434 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 105:e minsta i landet.

För måttet skattesats är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.