Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 916 människor (2019). Landarealen är 26 kvadratkilometer.

Öckerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 916

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

317 775

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,6

7,0

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

13

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Caterpillar Propulsion Production AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖCKERÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

51 263

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 025

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 818

54 233

kr per invånare, 2018