Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 945 människor (2018). Landarealen är 26 kvadratkilometer.

Öckerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 945

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

316 333

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,3

7,0

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

13

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CATERPILLAR PROPULSION PRODUCTION AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖCKERÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

51 263

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 025

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 818

54 233

kr per invånare, 2018