Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 902 invånare.

Andelen företagare i Öckerö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjuttonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 331 642 kronor. Kommunalskatten i Öckerö kommun är 33,04 procent 2022.

Öckerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 902

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

331 642

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,04

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

14,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

7,9

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

17

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Berg Propulsion Production AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Öckerö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 922

Kommunens skatteintäkter

56 839

46 732

kr per invånare, 2021

Tionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 323

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 830

58 058

kr per invånare, 2021

Öckerö har landarealen 26 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjärde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.