Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 758 invånare.

Andelen företagare i Ockelbo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 97:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 285 896 kronor. Kommunalskatten i Ockelbo kommun är 34,27 procent 2024.

Ockelbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 758

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

285 896

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,27

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

97

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

JA-assistans AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ockelbo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 446

Kommunens skatteintäkter

49 804

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 109

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

78 080

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Ockelbo har landarealen 1 065 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.