Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 821 invånare.

Andelen företagare i Ockelbo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 83:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 269 988 kronor, vilket var den 29:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Ockelbo kommun är 34,27 procent 2023.

Ockelbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 821

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

269 988

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,27

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Elis Textil Service AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ockelbo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 675

Kommunens skatteintäkter

47 201

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 386

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 481

58 058

kr per invånare, 2021

Ockelbo har landarealen 1 065 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.