Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 5 906 människor (2018). Landarealen är   1 070 kvadratkilometer.

Ockelbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 906

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

247 834

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,27

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

3,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

22,1

13,3

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

231

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

OCKELBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

44 568

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 520

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 449

54 233

kr per invånare, 2018