Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 30 311 invånare.

Andelen företagare i Nynäshamns kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 323 597 kronor. Kommunalskatten i Nynäshamns kommun är 32,23 procent 2024.

Nynäshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 311

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

5,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

323 597

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,23

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

238

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nynas AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Nynäshamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 782

Kommunens skatteintäkter

46 851

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 642

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 553

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Nynäshamn har landarealen 357 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 76:e minsta i landet.