Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 290 människor (2018). Landarealen är 357 kvadratkilometer.

Nynäshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 290

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

287 016

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NYNAS AB (PUBL)

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

43 256

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 838

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 260

54 233

kr per invånare, 2018