Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 575 människor (2019). Landarealen är 357 kvadratkilometer.

Nynäshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 575

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

289 215

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,93

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nynas AB (publ)

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Kommunens skatteintäkter

43 256

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 838

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 260

54 233

kr per invånare, 2018