Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 664 invånare.

Andelen företagare i Nykvarns kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 385 836 kronor, vilket var den åttonde högsta i landet. Kommunalskatten i Nykvarns kommun är 32,05 procent 2023.

Nykvarn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 664

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

385 836

314 116

Kronor, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

32,05

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

88,4

80,8

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

9,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,0

3,8

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,3

11,9

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

119

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volkswagen Group Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nykvarns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

54 259

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 629

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 790

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Nykvarn har landarealen 153 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.