Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 11 014 människor (2019). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Nykvarn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 014

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

356 071

288 880

Kronor, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

32,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

21,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

88,5

79,5

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,1

4,4

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,8

13,3

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

52

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Tikkurila Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NYKVARNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

47 038

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 905

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 631

54 233

kr per invånare, 2018