Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 10 660 människor (2017). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Nykvarn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 660

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

8,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

344 457

278 954

Kronor, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

32,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

87,9

79,1

Procent, 2017

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,6

5,0

Procent, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOLKSWAGEN GROUP SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NYKVARNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

46 342

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 766

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 676

52 057

kr per invånare, 2017