Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 10 923 människor (2018). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Nykvarn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 923

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

7,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

354 632

287 064

Kronor, 2018

Femte högsta i Sverige

Skattesats

32,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

88,5

79,5

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,3

4,7

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,8

13,3

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

52

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLKSWAGEN GROUP SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NYKVARNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

47 038

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 905

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 631

54 233

kr per invånare, 2018