Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 500 invånare.

Andelen företagare i Nykvarns kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 370 817 kronor, vilket var den åttonde högsta i landet. Kommunalskatten i Nykvarns kommun är 32,05 procent 2022.

Nykvarn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 500

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

5,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

370 817

304 068

Kronor, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

32,05

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

87,8

78,3

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

6,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,1

3,9

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,3

13,9

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

163

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Volkswagen Group Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nykvarns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 656

Kommunens skatteintäkter

51 574

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 260

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 672

58 058

kr per invånare, 2021

Nykvarn har landarealen 153 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.