Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 12 107 invånare.

Andelen företagare i Nykvarns kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 398 342 kronor, vilket var den nionde högsta i landet. Kommunalskatten i Nykvarns kommun är 32,35 procent 2024.

Nykvarn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 107

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

7,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

398 342

329 268

Kronor, 2022

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

32,35

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

88,4

80,8

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

9,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

7,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

119

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volkswagen Group Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nykvarns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 679

Kommunens skatteintäkter

54 259

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 629

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 394

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Nykvarn har landarealen 153 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.