Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 222 invånare.

Andelen företagare i Nykvarns kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 94:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 365 679 kronor, vilket var den sjätte högsta i landet. Kommunalskatten i Nykvarns kommun är 32,05 procent 2021.

Nykvarn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 222

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

5,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

365 679

296 484

Kronor, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

32,05

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

22,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

88,9

79,3

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,0

4,2

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,1

13,4

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Volkswagen Group Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nykvarns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 656

Kommunens skatteintäkter

49 261

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 378

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 250

56 219

kr per invånare, 2020

Nykvarn har landarealen 153 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.