Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 11 014 människor (2019). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Nykvarn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 014

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

356 071

288 880

Kronor, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

32,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,4

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

88,5

79,5

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,1

4,4

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,6

12,7

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Tikkurila Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NYKVARNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

49 556

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 456

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 973

55 841

kr per invånare, 2019