Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 200 invånare.

Andelen företagare i Nyköpings kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 321 368 kronor. Kommunalskatten i Nyköpings kommun är 32,25 procent 2024.

Nyköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

58 200

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

321 368

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,25

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

23,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Nyköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 347

Kommunens skatteintäkter

50 229

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 354

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 556

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,5

12,3

Procent, 2021

Nyköping har landarealen 1 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.