Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 633 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 298 293 kronor. Kommunalskatten i Nyköpings kommun är 32,25 procent 2022.

Nyköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

57 633

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

298 293

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,25

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

22,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

185

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Nyköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 315

Kommunens skatteintäkter

48 143

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 524

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 846

58 058

kr per invånare, 2021

Nyköping har landarealen 1 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.