Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 071 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 294 926 kronor. Kommunalskatten i Nyköpings kommun är 32,25 procent 2021.

Nyköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

57 071

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

294 926

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,25

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

185

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Nyköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 315

Kommunens skatteintäkter

46 241

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 738

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 736

56 219

kr per invånare, 2020

Nyköping har landarealen 1 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.