Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 20 350 människor (2018). Landarealen är 1 177 kvadratkilometer.

Nybro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 350

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

251 028

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

102

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET GUSTAF KÄHR

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

NYBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

41 367

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 655

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 734

54 233

kr per invånare, 2018