Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare.

Andelen företagare i Nybro kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 290 590 kronor. Kommunalskatten i Nybro kommun är 34,19 procent 2024.

Nybro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 145

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

290 590

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,19

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

176

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET GUSTAF KÄHR

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Nybro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 919

Kommunens skatteintäkter

46 373

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 870

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

81 242

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,4

12,3

Procent, 2021

Nybro har landarealen 1 172 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e största i landet.