Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 20 318 människor (2019). Landarealen är 1 177 kvadratkilometer.

Nybro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 318

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

252 700

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,19

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

102

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET GUSTAF KÄHR

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

NYBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

42 353

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 704

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 020

55 798

kr per invånare, 2019