Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 303 invånare.

Andelen företagare i Nybro kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 916 kronor. Kommunalskatten i Nybro kommun är 34,19 procent 2023.

Nybro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 303

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 916

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,19

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

176

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET GUSTAF KÄHR

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Nybro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 325

Kommunens skatteintäkter

46 373

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 870

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 747

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,4

12,3

Procent, 2021

Nybro har landarealen 1 172 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e största i landet.