Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 273 invånare.

Andelen företagare i Nybro kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 92:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 260 442 kronor. Kommunalskatten i Nybro kommun är 34,19 procent 2021.

Nybro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 273

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

260 442

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,19

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET GUSTAF KÄHR

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Nybro kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 969

Kommunens skatteintäkter

42 129

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 173

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

67 103

56 219

kr per invånare, 2020

Nybro har landarealen 1 172 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.