Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 284 invånare.

Andelen företagare i Nybro kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 266 524 kronor. Kommunalskatten i Nybro kommun är 34,19 procent 2022.

Nybro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 284

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

266 524

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,19

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

141

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET GUSTAF KÄHR

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Nybro kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 325

Kommunens skatteintäkter

44 240

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 758

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

69 494

58 058

kr per invånare, 2021

Nybro har landarealen 1 172 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e största i landet.