Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 945 invånare.

Andelen företagare i Norsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 57:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 859 kronor. Kommunalskatten i Norsjö kommun är 34,70 procent 2021.

Norsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 945

35 791

Antal, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

46,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 859

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,2

4,2

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

57

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PROSPEKTERINGSTEKNIK I NORRLAND AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Norsjö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 449

Kommunens skatteintäkter

46 312

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 782

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

85 136

56 219

kr per invånare, 2020

Högsta i Sverige

Norsjö har landarealen 1 739 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 50:e största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.