Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 986 människor (2019). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Norsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 986

35 612

Antal, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

45,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-3,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

260 616

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,6

4,4

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

145

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Drömtrappor AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NORSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

46 236

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 528

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

70 563

54 233

kr per invånare, 2018