Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 924 invånare.

Andelen företagare i Norsjö kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 300 176 kronor. Kommunalskatten i Norsjö kommun är 34,70 procent 2024.

Norsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 924

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

300 176

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,70

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,9

3,9

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

13,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PROSPEKTERINGSTEKNIK I NORRLAND AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Norsjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 434

Kommunens skatteintäkter

51 325

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 727

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

89 612

65 432

kr per invånare, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

15,9

12,3

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Norsjö har landarealen 1 739 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 50:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.