Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 4 094 människor (2018). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Norsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 094

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

258 996

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,70

32,19

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

12,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,3

4,7

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

145

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

DRÖMTRAPPOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NORSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

46 236

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 528

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

70 563

54 233

kr per invånare, 2018