Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 947 invånare.

Andelen företagare i Norsjö kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 982 kronor. Kommunalskatten i Norsjö kommun är 34,70 procent 2023.

Norsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 947

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 982

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PROSPEKTERINGSTEKNIK I NORRLAND AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Norsjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

51 325

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 727

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

81 660

60 935

kr per invånare, 2022

Tionde högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

15,9

12,3

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Norsjö har landarealen 1 739 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 50:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.