Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 141 676 människor (2018). Landarealen är 1 504 kvadratkilometer.

Norrköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

141 676

35 277

Antal, 2018

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

40,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

276 687

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,30

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

253

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

NORRKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 10 975

Kommunens skatteintäkter

44 034

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 181

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 038

54 233

kr per invånare, 2018