Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 143 478 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 283 639 kronor. Kommunalskatten i Norrköpings kommun är 33,30 procent 2021.

Norrköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

143 478

35 791

Antal, 2020

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

40,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

283 639

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,30

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

24,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

265

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Pema Logistik och Industri AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Norrköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 10 078

Kommunens skatteintäkter

45 578

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 200

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 435

56 219

kr per invånare, 2020

Norrköping har landarealen 1 495 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.