Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 140 927 människor (2017). Landarealen är 1 504 kvadratkilometer.

Norrköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

140 927

34 897

Antal, 2017

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

40,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

265 951

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

166

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

NORRKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 525

Kommunens skatteintäkter

42 916

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 718

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 815

52 057

kr per invånare, 2017