Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 145 120 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 302 232 kronor. Kommunalskatten i Norrköpings kommun är 33,30 procent 2023.

Norrköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

145 120

36 281

Antal, 2022

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

41,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

302 232

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,30

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

247

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kolmårdens Djurpark AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Norrköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 11 475

Kommunens skatteintäkter

50 606

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 822

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

83 762

60 935

kr per invånare, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Norrköping har landarealen 1 495 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.