Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 141 676 människor (2018). Landarealen är 1 504 kvadratkilometer.

Norrköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

141 676

35 277

Antal, 2018

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

40,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

265 951

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

166

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

NORRKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 525

Kommunens skatteintäkter

44 034

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 181

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 038

54 233

kr per invånare, 2018