Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 143 171 människor (2019). Landarealen är 1 504 kvadratkilometer.

Norrköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

143 171

35 612

Antal, 2019

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

40,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

276 687

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,30

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

253

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

NORRKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 10 975

Kommunens skatteintäkter

45 308

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 176

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 302

55 798

kr per invånare, 2019