Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 291 211 kronor. Kommunalskatten i Norrköpings kommun är 33,30 procent 2022.

Norrköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

144 458

36 043

Antal, 2021

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

40,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

291 211

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,30

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

263

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Pema Logistik och Industri AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Norrköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 10 078

Kommunens skatteintäkter

47 829

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 137

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 258

58 058

kr per invånare, 2021

Norrköping har landarealen 1 495 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.