Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 7 103 människor (2017). Landarealen är 1 239 kvadratkilometer.

Nordmaling Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 103

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

254 922

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

41

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCA WOOD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

NORDMALINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

44 899

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 585

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

64 718

52 057

kr per invånare, 2017