Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 100 invånare.

Andelen företagare i Nordmalings kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 275 460 kronor. Kommunalskatten i Nordmalings kommun är 34,60 procent 2022.

Nordmaling Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 100

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

275 460

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,60

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

100

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SCA Wood AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nordmalings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 582

Kommunens skatteintäkter

48 048

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 456

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 329

58 058

kr per invånare, 2021

Nordmaling har landarealen 1 231 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 77:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.