Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 066 invånare.

Andelen företagare i Nordmalings kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 283 188 kronor. Kommunalskatten i Nordmalings kommun är 34,60 procent 2023.

Nordmaling Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 066

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

283 188

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

161

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SCA Wood AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Nordmalings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

50 982

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 699

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 213

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Nordmaling har landarealen 1 231 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 77:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.