Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 7 118 människor (2018). Landarealen är 1 239 kvadratkilometer.

Nordmaling Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 118

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

261 617

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

48

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCA WOOD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

NORDMALINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

45 777

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 257

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

67 441

54 233

kr per invånare, 2018