Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 108 invånare.

Andelen företagare i Nordmalings kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 52:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 269 364 kronor. Kommunalskatten i Nordmalings kommun är 34,60 procent 2021.

Nordmaling Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 108

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

269 364

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,60

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

52

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCA Wood AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nordmalings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 582

Kommunens skatteintäkter

46 127

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 549

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

69 623

56 219

kr per invånare, 2020

Nordmaling har landarealen 1 231 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 77:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.