Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 033 invånare.

Andelen företagare i Nordmalings kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 301 914 kronor. Kommunalskatten i Nordmalings kommun är 34,60 procent 2024.

Nordmaling Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 033

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

301 914

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,60

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

161

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SCA Wood AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Nordmalings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 607

Kommunens skatteintäkter

50 982

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 699

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

82 457

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Nordmaling har landarealen 1 231 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 77:e största i landet.