Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 7 143 människor (2019). Landarealen är 1 239 kvadratkilometer.

Nordmaling Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 143

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

263 470

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,60

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

48

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCA Wood AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

NORDMALINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

46 419

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 853

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

70 141

55 798

kr per invånare, 2019