Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 9 517 människor (2018). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Nordanstig Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 517

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

252 971

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,02

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SMP PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NORDANSTIGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

42 785

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 597

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 946

54 233

kr per invånare, 2018