Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 9 481 människor (2017). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Nordanstig Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 481

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

247 907

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,02

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NORDANSTIGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

41 940

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 930

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

59 764

52 057

kr per invånare, 2017