Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 483 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 258 832 kronor. Kommunalskatten i Nordanstigs kommun är 34,02 procent 2021.

Nordanstig Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 483

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

258 832

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,02

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nordanstigs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 630

Kommunens skatteintäkter

42 829

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 134

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 759

56 219

kr per invånare, 2020

Nordanstig har landarealen 1 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a största i landet.