Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 487 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 274 462 kronor. Kommunalskatten i Nordanstigs kommun är 34,02 procent 2023.

Nordanstig Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 487

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

274 462

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,02

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SMP PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nordanstigs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

46 498

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 147

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 120

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Nordanstig har landarealen 1 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a största i landet.