Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 480 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 264 791 kronor. Kommunalskatten i Nordanstigs kommun är 34,02 procent 2022.

Nordanstig Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 480

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

264 791

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,02

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

184

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SMP PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Nordanstigs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 925

Kommunens skatteintäkter

44 642

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 204

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 697

58 058

kr per invånare, 2021

Nordanstig har landarealen 1 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a största i landet.