Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 627 invånare.

Andelen företagare i Norbergs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 276 357 kronor. Kommunalskatten i Norbergs kommun är 33,54 procent 2023.

Norberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 627

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

276 357

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,54

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

290

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AB KARL HEDIN SÅGVERK

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Norbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

51 402

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 578

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 442

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Norberg har landarealen 418 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 96:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.