Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 796 människor (2017). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Norberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 796

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

257 307

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,54

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

276

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET STRÄNGBETONG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

NORBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

45 254

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 809

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 950

52 057

kr per invånare, 2017