Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 690 människor (2019). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Norberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 690

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

264 560

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,54

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

285

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AB KARL HEDIN SÅGVERK

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

NORBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

48 246

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 336

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 585

55 798

kr per invånare, 2019