Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 517 invånare.

Andelen företagare i Norbergs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 292 979 kronor. Kommunalskatten i Norbergs kommun är 33,54 procent 2024.

Norberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 517

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

292 979

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,54

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

290

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AB KARL HEDIN SÅGVERK

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Norbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 465

Kommunens skatteintäkter

51 402

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 578

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

75 195

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Norberg har landarealen 418 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 96:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.