Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 714 invånare.

Andelen företagare i Norbergs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 269 752 kronor. Kommunalskatten i Norbergs kommun är 33,54 procent 2022.

Norberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 714

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

269 752

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,54

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

19,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

282

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AB KARL HEDIN SÅGVERK

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Norbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 575

Kommunens skatteintäkter

48 764

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 584

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 838

58 058

kr per invånare, 2021

Norberg har landarealen 418 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 96:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.