Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 795 människor (2018). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Norberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 795

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 353

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,54

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

285

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET STRÄNGBETONG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

NORBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

45 986

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 699

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 773

54 233

kr per invånare, 2018