Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 729 invånare.

Andelen företagare i Norbergs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 264 868 kronor. Kommunalskatten i Norbergs kommun är 33,54 procent 2021.

Norberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 729

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

264 868

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,54

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

282

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AB KARL HEDIN SÅGVERK

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Norbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 453

Kommunens skatteintäkter

47 481

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 160

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 186

56 219

kr per invånare, 2020

Norberg har landarealen 418 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 96:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.