Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 726 människor (2019). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Nora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 726

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 093

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

288

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Orica Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

NORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

45 349

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 062

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 016

54 233

kr per invånare, 2018