Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 726 människor (2019). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Nora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 726

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 093

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

288

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Orica Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

NORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

46 917

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 379

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 117

55 798

kr per invånare, 2019