Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 701 invånare.

Andelen företagare i Nora kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 293 868 kronor. Kommunalskatten i Nora kommun är 34,55 procent 2024.

Nora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 701

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

293 868

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,55

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

281

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Orica Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Nora kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 824

Kommunens skatteintäkter

50 644

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 506

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 564

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,9

12,3

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Nora har landarealen 619 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.