Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 737 människor (2018). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Nora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 737

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

266 615

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

288

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ORICA SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

NORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

45 349

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 062

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 016

54 233

kr per invånare, 2018