Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 31 178 människor (2017). Landarealen är 935 kvadratkilometer.

Nässjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 178

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

270 581

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

97

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

JELD-WEN SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

NÄSSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 825

Kommunens skatteintäkter

42 042

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 074

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

59 050

52 057

kr per invånare, 2017