Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 31 477 människor (2018). Landarealen är 935 kvadratkilometer.

Nässjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 477

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

277 399

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

JELD-WEN SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

NÄSSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 825

Kommunens skatteintäkter

43 101

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 810

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 225

54 233

kr per invånare, 2018