Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 944 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 63:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 299 430 kronor. Kommunalskatten i Nässjö kommun är 34,30 procent 2023.

Nässjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 944

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

299 430

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,30

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

63

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

JELD-WEN Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Nässjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 675

Kommunens skatteintäkter

49 022

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 860

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 399

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Nässjö har landarealen 930 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.