Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 61:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 290 024 kronor. Kommunalskatten i Nässjö kommun är 34,30 procent 2022.

Nässjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 782

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

290 024

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,30

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

61

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

JELD-WEN Sverige AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Nässjö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 675

Kommunens skatteintäkter

46 959

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 881

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 437

58 058

kr per invånare, 2021

Nässjö har landarealen 930 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.