Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 648 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 63:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 312 488 kronor. Kommunalskatten i Nässjö kommun är 34,30 procent 2024.

Nässjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 648

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

312 488

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,30

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

63

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

JELD-WEN Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Nässjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 823

Kommunens skatteintäkter

49 022

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 860

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

75 923

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Nässjö har landarealen 930 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.