Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 563 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 61:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 284 306 kronor. Kommunalskatten i Nässjö kommun är 34,30 procent 2021.

Nässjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 563

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

284 306

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,30

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

61

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

JELD-WEN Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Nässjö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 665

Kommunens skatteintäkter

45 318

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 706

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 556

56 219

kr per invånare, 2020

Nässjö har landarealen 930 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.