Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 944 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 52:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 299 430 kronor. Kommunalskatten i Nässjö kommun är 34,30 procent 2023.

Nässjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 944

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

299 430

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,30

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

52

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

JELD-WEN Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Nässjö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 675

Kommunens skatteintäkter

46 959

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 881

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 437

58 058

kr per invånare, 2021

Nässjö har landarealen 930 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.