Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 110 633 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 47:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 415 292 kronor, vilket var den fjärde högsta i landet. Kommunalskatten i Nacka kommun är 30,26 procent 2024.

Nacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

110 633

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

415 292

329 268

Kronor, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

30,26

32,37

Procent, 2024

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

43,3

30,3

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

84,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

15,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

1,8

3,9

Procent, 2023

Näst lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,4

11,7

Procent, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

47

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Nacka kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 925

Kommunens skatteintäkter

58 771

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−590

9 775

kr per invånare, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

54 565

65 432

kr per invånare, 2023

Sjunde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

11,6

12,3

Procent, 2021

Nacka har landarealen 95 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.