Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 109 486 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 47:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 394 640 kronor, vilket var den femte högsta i landet. Kommunalskatten i Nacka kommun är 30,06 procent 2023.

Nacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

109 486

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

394 640

314 116

Kronor, 2021

Femte högsta i Sverige

Skattesats

30,06

32,24

Procent, 2023

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

43,3

30,3

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

1,7

3,8

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,8

11,9

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

47

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Nacka kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

58 771

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−590

9 775

kr per invånare, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

53 007

60 935

kr per invånare, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

11,6

12,3

Procent, 2021

Nacka har landarealen 95 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.