Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 103 656 människor (2018). Landarealen är 96 kvadratkilometer.

Nacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

103 656

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

357 127

288 880

Kronor, 2018

Femte högsta i Sverige

Skattesats

30,51

32,28

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

39,7

27,6

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

15,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,1

4,6

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,7

13,3

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

45

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

NACKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

52 173

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-1 108

9 366

kr per invånare, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

50 410

54 233

kr per invånare, 2018