Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 101 231 människor (2017). Landarealen är 96 kvadratkilometer.

Nacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

101 231

34 897

Antal, 2017

Medelålder

38,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

344 903

278 954

Kronor, 2017

Femte högsta i Sverige

Skattesats

30,51

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

39,0

27,0

Procent, 2017

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

16,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,4

5,0

Procent, 2017

Näst lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

38

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

NACKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 625

Kommunens skatteintäkter

51 754

44 794

kr per invånare, 2017

Tionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-1 059

9 067

kr per invånare, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

43 703

52 057

kr per invånare, 2017

Fjärde lägsta i Sverige