Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 103 656 människor (2018). Landarealen är 96 kvadratkilometer.

Nacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

103 656

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

344 903

278 954

Kronor, 2017

Femte högsta i Sverige

Skattesats

30,51

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

39,7

27,6

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

15,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,2

4,7

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,7

13,3

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

38

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

NACKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 625

Kommunens skatteintäkter

52 173

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-1 108

9 366

kr per invånare, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

50 410

54 233

kr per invånare, 2018