Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 106 505 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 43:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 368 364 kronor, vilket var den femte högsta i landet. Kommunalskatten i Nacka kommun är 30,31 procent 2021.

Nacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

106 505

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

5,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

368 364

296 484

Kronor, 2019

Femte högsta i Sverige

Skattesats

30,31

32,27

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

41,4

28,9

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

15,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

1,9

4,2

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,0

13,4

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

43

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Nacka kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 033

Kommunens skatteintäkter

53 194

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

1 506

9 773

kr per invånare, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

47 996

56 219

kr per invånare, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Nacka har landarealen 95 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.