Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 108 234 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 43:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 377 646 kronor, vilket var den femte högsta i landet. Kommunalskatten i Nacka kommun är 30,06 procent 2022.

Nacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

108 234

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

377 646

304 068

Kronor, 2020

Femte högsta i Sverige

Skattesats

30,06

32,24

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

42,5

29,6

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

1,8

3,9

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,2

13,9

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

43

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Nacka kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 525

Kommunens skatteintäkter

55 627

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

331

9 774

kr per invånare, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

47 492

58 058

kr per invånare, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Nacka har landarealen 95 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.