Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 105 189 människor (2019). Landarealen är 96 kvadratkilometer.

Nacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

105 189

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

357 127

288 880

Kronor, 2018

Femte högsta i Sverige

Skattesats

30,51

32,28

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

39,7

27,6

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

15,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,0

4,4

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,3

12,7

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

45

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

NACKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

53 232

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-254

9 772

kr per invånare, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

48 607

55 798

kr per invånare, 2019

Tionde lägsta i Sverige