Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 701 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 34:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 268 972 kronor, vilket var den 24:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Munkfors kommun är 33,70 procent 2023.

Munkfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 701

36 281

Antal, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

46,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

268 972

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

11,8

30,3

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

34

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

voestalpine Precision Strip AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Munkfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

44 839

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 359

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 016

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,2

12,3

Procent, 2021

Munkfors har landarealen 142 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e minsta i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.