Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 669 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 34:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 285 216 kronor. Kommunalskatten i Munkfors kommun är 33,70 procent 2024.

Munkfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 669

36 385

Antal, 2023

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

47,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

285 216

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,70

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

11,8

30,3

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

77,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

34

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

voestalpine Precision Strip AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Munkfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 362

Kommunens skatteintäkter

44 839

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 359

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

78 189

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,2

12,3

Procent, 2021

Munkfors har landarealen 142 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.