Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 680 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 26:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 260 273 kronor, vilket var den 22:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Munkfors kommun är 33,70 procent 2022.

Munkfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 680

36 043

Antal, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

46,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

260 273

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

11,1

29,6

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

26

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

voestalpine Precision Strip AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Munkfors kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 575

Kommunens skatteintäkter

43 223

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 680

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 519

58 058

kr per invånare, 2021

Munkfors har landarealen 142 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e minsta i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.