Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 3 763 människor (2017). Landarealen är 142 kvadratkilometer.

Munkfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 763

34 897

Antal, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

46,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

230 232

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,0

27,0

Procent, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

73,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

49

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOESTALPINE PRECISION STRIP AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MUNKFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

39 884

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 911

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 996

52 057

kr per invånare, 2017