Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 3 789 människor (2018). Landarealen är 142 kvadratkilometer.

Munkfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 789

35 277

Antal, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

46,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

230 232

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,6

27,6

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

73,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

49

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOESTALPINE PRECISION STRIP AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MUNKFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

40 232

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 260

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 945

54 233

kr per invånare, 2018