Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 725 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 26:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 247 951 kronor, vilket var den 21:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Munkfors kommun är 33,70 procent 2021.

Munkfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 725

35 791

Antal, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

46,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

247 951

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

10,8

28,9

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

26

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

voestalpine Precision Strip AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Munkfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 358

Kommunens skatteintäkter

41 014

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 598

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 641

56 219

kr per invånare, 2020

Munkfors har landarealen 142 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.