Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 3 740 människor (2019). Landarealen är 142 kvadratkilometer.

Munkfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 740

35 612

Antal, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

46,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

243 027

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,6

27,6

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

voestalpine Precision Strip AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

MUNKFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

40 232

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 260

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 945

54 233

kr per invånare, 2018