Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 701 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 31:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 268 972 kronor, vilket var den 24:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Munkfors kommun är 33,70 procent 2023.

Munkfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 701

36 281

Antal, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

46,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

268 972

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

11,1

29,6

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

voestalpine Precision Strip AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Munkfors kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 575

Kommunens skatteintäkter

43 223

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 680

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 519

58 058

kr per invånare, 2021

Munkfors har landarealen 142 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e minsta i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.