Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 577 invånare.

Andelen företagare i Mullsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 22:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 317 207 kronor. Kommunalskatten i Mullsjö kommun är 34,10 procent 2024.

Mullsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 577

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

317 207

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,10

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

22

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

KONGSBERG AUTOMOTIVE AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Mullsjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 534

Kommunens skatteintäkter

48 823

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 844

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 804

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Mullsjö har landarealen 200 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 42:a minsta i landet.