Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 7 324 människor (2018). Landarealen är 202 kvadratkilometer.

Mullsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 324

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

268 467

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,10

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

5,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

27

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KONGSBERG AUTOMOTIVE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

MULLSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

43 309

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 276

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 759

54 234

kr per invånare, 2018