Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 532 invånare.

Andelen företagare i Mullsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 22:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 307 136 kronor. Kommunalskatten i Mullsjö kommun är 34,10 procent 2023.

Mullsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 532

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

307 136

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,10

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

22

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

KONGSBERG AUTOMOTIVE AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Mullsjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

48 823

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 844

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 252

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Mullsjö har landarealen 200 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 42:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.