Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 430 invånare.

Andelen företagare i Mullsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 33:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 974 kronor. Kommunalskatten i Mullsjö kommun är 34,10 procent 2022.

Mullsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 430

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 974

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,10

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

33

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

KONGSBERG AUTOMOTIVE AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Mullsjö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 925

Kommunens skatteintäkter

47 060

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 120

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 373

58 058

kr per invånare, 2021

Mullsjö har landarealen 200 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 42:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.