Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 7 290 människor (2019). Landarealen är 202 kvadratkilometer.

Mullsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 290

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

284 806

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

5,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KONGSBERG AUTOMOTIVE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

MULLSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

46 432

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 444

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 442

55 798

kr per invånare, 2019