Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 7 324 människor (2018). Landarealen är 202 kvadratkilometer.

Mullsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 324

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

284 806

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

5,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KONGSBERG AUTOMOTIVE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

MULLSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

43 309

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 276

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 759

54 233

kr per invånare, 2018