Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 385 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 33:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 291 177 kronor. Kommunalskatten i Mullsjö kommun är 34,10 procent 2021.

Mullsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 385

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

291 177

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,10

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

33

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

KONGSBERG AUTOMOTIVE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Mullsjö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 502

Kommunens skatteintäkter

45 613

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 206

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 625

56 219

kr per invånare, 2020

Mullsjö har landarealen 200 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 42:a minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.