Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 43 687 människor (2018). Landarealen är 988 kvadratkilometer.

Motala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 687

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 260

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,3

4,7

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

POPPELSTADEN OMSORGSFÖRVALTNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

MOTALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 275

Kommunens skatteintäkter

43 187

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 237

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 862

54 233

kr per invånare, 2018