Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 43 673 människor (2019). Landarealen är 988 kvadratkilometer.

Motala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 673

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

267 744

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,25

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,8

4,4

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

18,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

200

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

POPPELSTADEN OMSORGSFÖRVALTNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

MOTALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 275

Kommunens skatteintäkter

44 389

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 003

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 959

55 798

kr per invånare, 2019