Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 43 549 människor (2017). Landarealen är 988 kvadratkilometer.

Motala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 549

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

258 260

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

9,0

5,0

Procent, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,2

13,3

Procent, 2017

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

POPPELSTADEN OMSORGSFÖRVALTNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

MOTALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 275

Kommunens skatteintäkter

42 483

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 507

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 267

52 057

kr per invånare, 2017