Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 674 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 455 kronor. Kommunalskatten i Motala kommun är 33,25 procent 2022.

Motala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 674

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 455

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,25

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

7,1

3,9

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

205

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

POPPELSTADEN OMSORGSFÖRVALTNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Motala kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 619

Kommunens skatteintäkter

46 530

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 481

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 573

58 058

kr per invånare, 2021

Motala har landarealen 983 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 106:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.