Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 728 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 018 kronor. Kommunalskatten i Motala kommun är 33,25 procent 2023.

Motala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 728

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 018

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,25

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,8

3,8

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

18,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

225

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AP Omvårdnadsgruppen AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Motala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 925

Kommunens skatteintäkter

48 883

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 165

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 200

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Motala har landarealen 983 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 106:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.