Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 728 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 306 748 kronor. Kommunalskatten i Motala kommun är 33,25 procent 2024.

Motala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 728

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

306 748

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,25

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

7,1

3,9

Procent, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

225

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

POPPELSTADEN OMSORGSFÖRVALTNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Motala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 654

Kommunens skatteintäkter

48 883

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 165

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 048

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Motala har landarealen 983 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 106:e största i landet.