Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 640 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 275 818 kronor. Kommunalskatten i Motala kommun är 33,25 procent 2021.

Motala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 640

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

275 818

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,25

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,5

4,2

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

172

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

POPPELSTADEN OMSORGSFÖRVALTNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Motala kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 619

Kommunens skatteintäkter

44 223

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 427

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 082

56 219

kr per invånare, 2020

Motala har landarealen 983 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 106:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.