Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 048 människor (2018). Landarealen är 670 kvadratkilometer.

Mörbylånga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 048

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

275 207

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,78

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GULDFÅGELN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

MÖRBYLÅNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

44 346

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 297

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 214

54 233

kr per invånare, 2018