Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 000 människor (2017). Landarealen är 670 kvadratkilometer.

Mörbylånga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 000

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

275 207

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,78

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GULDFÅGELN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

MÖRBYLÅNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

43 323

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 318

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 233

52 057

kr per invånare, 2017