Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 985 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 310 254 kronor. Kommunalskatten i Mörbylånga kommun är 34,07 procent 2023.

Mörbylånga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 985

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

310 254

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,07

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

195

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

GULDFÅGELN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Mörbylånga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

49 701

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 954

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 808

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Mörbylånga har landarealen 666 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.