Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 487 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 293 081 kronor. Kommunalskatten i Mörbylånga kommun är 34,07 procent 2021.

Mörbylånga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 487

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

293 081

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,07

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

27,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

275

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

GULDFÅGELN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Mörbylånga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 173

Kommunens skatteintäkter

45 341

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 135

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 697

56 219

kr per invånare, 2020

Mörbylånga har landarealen 666 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.