Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 985 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 310 254 kronor. Kommunalskatten i Mörbylånga kommun är 34,07 procent 2023.

Mörbylånga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 985

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

310 254

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,07

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

28,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

GULDFÅGELN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Mörbylånga kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 725

Kommunens skatteintäkter

47 153

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 465

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 850

58 058

kr per invånare, 2021

Mörbylånga har landarealen 666 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.