Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 249 människor (2019). Landarealen är 670 kvadratkilometer.

Mörbylånga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 249

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

284 635

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,07

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

25,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

GULDFÅGELN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

MÖRBYLÅNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

44 871

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 991

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 352

55 798

kr per invånare, 2019