Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 722 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 301 399 kronor. Kommunalskatten i Mörbylånga kommun är 34,07 procent 2022.

Mörbylånga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 722

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

301 399

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,07

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

28,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,9

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

275

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

GULDFÅGELN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Mörbylånga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 173

Kommunens skatteintäkter

47 153

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 465

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 850

58 058

kr per invånare, 2021

Mörbylånga har landarealen 666 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.