Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 16 144 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 325 172 kronor. Kommunalskatten i Mörbylånga kommun är 34,07 procent 2024.

Mörbylånga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 144

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

4,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

325 172

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,07

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

29,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

195

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

GULDFÅGELN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Mörbylånga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 292

Kommunens skatteintäkter

49 701

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 954

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 917

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Mörbylånga har landarealen 666 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.