Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 670 invånare.

Andelen företagare i Mora kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 292 013 kronor. Kommunalskatten i Mora kommun är 33,97 procent 2022.

Mora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 670

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

292 013

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,97

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

22,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

125

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FM Mattsson AB (publ)

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Mora kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 025

Kommunens skatteintäkter

48 825

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 157

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 789

58 058

kr per invånare, 2021

Mora har landarealen 2 812 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 30:e största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.