Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 390 människor (2018). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Mora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 390

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

277 554

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,97

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FM Mattsson Mora Group AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

46 550

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 059

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 633

54 233

kr per invånare, 2018