Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 470 människor (2019). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Mora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 470

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

277 554

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,97

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,6

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

83,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FM Mattsson Mora Group AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

47 657

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 903

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 589

55 841

kr per invånare, 2019