Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 492 invånare.

Andelen företagare i Mora kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 285 303 kronor. Kommunalskatten i Mora kommun är 33,97 procent 2021.

Mora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 492

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

285 303

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,97

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

125

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FM Mattsson Mora Group AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Mora kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 688

Kommunens skatteintäkter

47 164

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 958

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 237

56 219

kr per invånare, 2020

Mora har landarealen 2 812 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 30:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.