Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 264 invånare.

Andelen företagare i Mönsterås kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 40:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 280 256 kronor. Kommunalskatten i Mönsterås kommun är 34,07 procent 2021.

Mönsterås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 264

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

280 256

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,07

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

40

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Mönsterås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 267

Kommunens skatteintäkter

46 623

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 591

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

66 557

56 219

kr per invånare, 2020

Mönsterås har landarealen 599 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.