Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 134 invånare.

Andelen företagare i Mönsterås kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 60:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 309 821 kronor. Kommunalskatten i Mönsterås kommun är 34,07 procent 2024.

Mönsterås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 134

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

309 821

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,07

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

60

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Be-Ge Stece AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Mönsterås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 264

Kommunens skatteintäkter

50 619

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 013

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

79 455

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Mönsterås har landarealen 599 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.