Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 13 565 människor (2018). Landarealen är 602 kvadratkilometer.

Mönsterås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 565

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

265 895

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,78

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

39

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

MÖNSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

43 342

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 059

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 916

54 233

kr per invånare, 2018