Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 13 498 människor (2017). Landarealen är 602 kvadratkilometer.

Mönsterås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 498

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

265 895

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,78

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

39

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

MÖNSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

42 660

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 224

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 725

52 057

kr per invånare, 2017