Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 13 430 människor (2019). Landarealen är 602 kvadratkilometer.

Mönsterås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 430

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 279

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,07

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

40

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

MÖNSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

43 342

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 059

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 916

54 233

kr per invånare, 2018