Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 258 invånare.

Andelen företagare i Mönsterås kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 48:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 285 553 kronor. Kommunalskatten i Mönsterås kommun är 34,07 procent 2022.

Mönsterås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 258

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

285 553

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,07

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

48

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Mönsterås kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 725

Kommunens skatteintäkter

48 977

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 021

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 929

58 058

kr per invånare, 2021

Mönsterås har landarealen 599 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.