Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 276 invånare.

Andelen företagare i Mönsterås kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 60:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 912 kronor. Kommunalskatten i Mönsterås kommun är 34,07 procent 2024.

Mönsterås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 276

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 912

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,07

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

60

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Be-Ge Stece AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Mönsterås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 264

Kommunens skatteintäkter

50 619

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 013

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 605

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Mönsterås har landarealen 599 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.