Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 13 430 människor (2019). Landarealen är 602 kvadratkilometer.

Mönsterås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 430

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 279

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,07

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

40

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

MÖNSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

44 972

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 702

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 131

55 798

kr per invånare, 2019