Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 354 människor (2018). Landarealen är 515 kvadratkilometer.

Mellerud Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 354

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

226 869

278 954

Kronor, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

34,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

136

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EMBALLATOR MELLERUD PLAST AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

MELLERUDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

39 353

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 912

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 421

54 234

kr per invånare, 2018