Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 377 människor (2017). Landarealen är 515 kvadratkilometer.

Mellerud Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 377

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

226 869

278 954

Kronor, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

34,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

74,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

136

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EMBALLATOR MELLERUD PLAST AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

MELLERUDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

38 043

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 344

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

59 246

52 057

kr per invånare, 2017