Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 266 232 kronor, vilket var den sextonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Melleruds kommun är 34,08 procent 2023.

Mellerud Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 263

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

266 232

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,08

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

77,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

137

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Emballator Mellerud AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Melleruds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

45 761

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 534

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 589

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Mellerud har landarealen 514 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.