Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 320 invånare.

Andelen företagare i Markaryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det fjortonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 262 772 kronor. Kommunalskatten i Markaryds kommun är 33,31 procent 2022.

Markaryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 320

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

262 772

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,31

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

NIBE AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 325

Anställda i kommunen

Markaryds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 375

Kommunens skatteintäkter

41 438

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 676

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 292

58 058

kr per invånare, 2021

Markaryd har landarealen 517 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.