Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 10 170 människor (2017). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Markaryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 170

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

237 551

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,31

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

28

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NIBE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

MARKARYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

37 640

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 057

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 285

52 057

kr per invånare, 2017