Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 166 invånare.

Andelen företagare i Markaryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det fjortonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 576 kronor. Kommunalskatten i Markaryds kommun är 33,31 procent 2023.

Markaryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 166

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 576

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,31

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NIBE AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 325

Anställda i kommunen

Markaryds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

44 441

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 850

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 659

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Markaryd har landarealen 517 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.