Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 373 invånare.

Andelen företagare i Markaryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sextonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 254 895 kronor. Kommunalskatten i Markaryds kommun är 33,31 procent 2021.

Markaryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 373

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

254 895

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,31

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

16

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

NIBE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Markaryds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 899

Kommunens skatteintäkter

38 919

46 731

kr per invånare, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 010

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 780

56 219

kr per invånare, 2020

Markaryd har landarealen 517 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.