Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 10 260 människor (2018). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Markaryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 260

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

247 846

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,31

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,8

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

26

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NIBE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

MARKARYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

38 171

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 975

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 670

54 233

kr per invånare, 2018