Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 076 invånare.

Andelen företagare i Markaryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det fjortonde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 292 980 kronor. Kommunalskatten i Markaryds kommun är 33,31 procent 2024.

Markaryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 076

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

292 980

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,31

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NIBE Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 325

Anställda i kommunen

Markaryds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 949

Kommunens skatteintäkter

44 441

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 850

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 360

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Markaryd har landarealen 517 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.