Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 10 320 människor (2019). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Markaryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 320

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

247 846

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,31

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

26

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NIBE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

MARKARYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

38 947

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 519

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 823

55 798

kr per invånare, 2019