Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 166 invånare.

Andelen företagare i Markaryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det trettonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 576 kronor. Kommunalskatten i Markaryds kommun är 33,31 procent 2023.

Markaryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 166

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 576

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,31

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

13

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

NIBE AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 325

Anställda i kommunen

Markaryds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 375

Kommunens skatteintäkter

41 438

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 676

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 292

58 058

kr per invånare, 2021

Markaryd har landarealen 517 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.