Mark

Marks kommun  ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 34 781 människor (2018). Landarealen är 934 kvadratkilometer.

Mark Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 781

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 876

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

190

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HANDEN ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

MARKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

42 944

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 580

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 646

54 233

kr per invånare, 2018