Mark

Marks kommun  ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 34 754 människor (2019). Landarealen är 934 kvadratkilometer.

Mark Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 754

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

279 886

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,99

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

205

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Handen Assistans AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

MARKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

44 366

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 221

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 366

55 798

kr per invånare, 2019