Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 329 invånare.

Andelen företagare i Marks kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 016 kronor. Kommunalskatten i Marks kommun är 32,99 procent 2023.

Mark Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

35 329

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 016

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,99

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

EKBERGS FÖNSTERPUTS & STÄD AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Marks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 125

Kommunens skatteintäkter

49 076

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 950

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 715

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Mark har landarealen 929 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.