Mark

Marks kommun  ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 34 484 människor (2017). Landarealen är 934 kvadratkilometer.

Mark Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 484

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

271 876

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

190

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HANDEN ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

MARKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

42 164

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 149

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 020

52 057

kr per invånare, 2017