Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 201 invånare.

Andelen företagare i Marks kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 538 kronor. Kommunalskatten i Marks kommun är 32,99 procent 2022.

Mark Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

35 201

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 538

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,99

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

177

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Handen Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Marks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 041

Kommunens skatteintäkter

46 727

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 491

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 312

58 058

kr per invånare, 2021

Mark har landarealen 929 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.