Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 34 896 invånare.

Andelen företagare i Marks kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 287 347 kronor. Kommunalskatten i Marks kommun är 32,99 procent 2021.

Mark Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 896

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

287 347

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,99

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

233

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Handen Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Marks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 041

Kommunens skatteintäkter

45 152

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 371

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 120

56 219

kr per invånare, 2020

Mark har landarealen 929 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.