Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 287 invånare.

Andelen företagare i Marks kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 319 100 kronor. Kommunalskatten i Marks kommun är 32,99 procent 2024.

Mark Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

35 287

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

319 100

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,99

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Aktiebolaget Ludvig Svensson

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Marks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 127

Kommunens skatteintäkter

49 076

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 950

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 079

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Mark har landarealen 929 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.