Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 28:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 315 423 kronor. Kommunalskatten i Mariestads kommun är 32,74 procent 2024.

Mariestad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 647

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

315 423

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,74

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

21,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

28

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

METSÄ TISSUE AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Mariestads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 197

Kommunens skatteintäkter

48 716

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 626

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 754

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Mariestad har landarealen 602 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.