Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 723 invånare.

Andelen företagare i Mariestads kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 21:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 290 158 kronor. Kommunalskatten i Mariestads kommun är 32,74 procent 2022.

Mariestad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 723

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

290 158

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,74

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

21

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

METSÄ TISSUE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Mariestads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 148

Kommunens skatteintäkter

46 160

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 775

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 371

58 058

kr per invånare, 2021

Mariestad har landarealen 602 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.