Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 218 invånare.

Malung-Sälens kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den nittonde högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 254 kronor. Kommunalskatten i Malung-Sälens kommun är 34,20 procent 2022.

Malung-Sälen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 218

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 254

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,20

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Malung-Sälens kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 975

Kommunens skatteintäkter

47 667

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 602

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 158

58 058

kr per invånare, 2021

Malung-Sälen har landarealen 4 085 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.