Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 258 invånare.

Malung-Sälens kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den artonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 71:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 322 kronor. Kommunalskatten i Malung-Sälens kommun är 34,20 procent 2023.

Malung-Sälen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 258

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 322

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,20

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

15,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Malung-Sälens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

49 763

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 922

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 334

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,8

12,3

Procent, 2021

Malung-Sälen har landarealen 4 085 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.