Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 138 människor (2019). Landarealen är 4 106 kvadratkilometer.

Malung-Sälen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 138

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

263 023

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,20

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

98

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

MALUNG-SÄLENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

45 536

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 328

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 079

55 798

kr per invånare, 2019