Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 114 människor (2017). Landarealen är 4 106 kvadratkilometer.

Malung-Sälen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 114

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

254 316

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,20

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

256

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SKISTAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

MALUNG-SÄLENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

44 015

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 851

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

63 717

52 057

kr per invånare, 2017