Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 106 människor (2018). Landarealen är 4 106 kvadratkilometer.

Malung-Sälen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 106

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

254 316

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,20

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

256

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SKISTAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

MALUNG-SÄLENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

44 368

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 798

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 713

54 234

kr per invånare, 2018