Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 258 invånare.

Malung-Sälens kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den nittonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 79:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 322 kronor. Kommunalskatten i Malung-Sälens kommun är 34,20 procent 2023.

Malung-Sälen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 258

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 322

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,20

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Malung-Sälens kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 975

Kommunens skatteintäkter

47 667

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 602

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 158

58 058

kr per invånare, 2021

Malung-Sälen har landarealen 4 085 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.