Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 177 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 268 826 kronor. Kommunalskatten i Malung-Sälens kommun är 34,20 procent 2021.

Malung-Sälen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 177

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

268 826

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,20

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Malung-Sälens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 028

Kommunens skatteintäkter

45 114

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 213

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 422

56 219

kr per invånare, 2020

Malung-Sälen har landarealen 4 085 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.