Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 260 invånare.

Malung-Sälens kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den artonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 71:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 309 699 kronor. Kommunalskatten i Malung-Sälens kommun är 34,20 procent 2024.

Malung-Sälen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 260

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

309 699

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,20

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

15,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Malung-Sälens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 077

Kommunens skatteintäkter

49 763

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 922

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 334

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,8

12,3

Procent, 2021

Malung-Sälen har landarealen 4 085 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.